Louise de Blécourt   Created with Sketch.  louise@blecourtdesignmanagement.nl   Created with Sketch.   +31 620 199 639

[unex_ce_button id="content_rgl8kpcg2,column_content_kwunz1900" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="24px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#000000" button_padding="0" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ff7800" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://blecourtdesignmanagement.nl/nl/notes/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Notes[/ce_button]

Gebiedsidentiteit

Een gebiedsontwikkeling wordt opgezet om sociaal-maatschappelijke of economische problemen op te lossen. Dat kan een herontwikkeling zijn zoals het gebied voor kolenindustrie in het Ruhr-gebied in Duitsland tot het succesvolle culturele Zollverein of een nieuwe ontwikkeling zoals het stadshart van Almere en Maasvlakte 2 in de Rotterdamse haven.

Doordat altijd meerdere partijen samenwerken aan de ontwikkeling is behoefte aan een gezamenlijke band van betrokkenheid, een identiteit.

Een gebiedsidentiteit zorgt voor waardeontwikkeling voor een gemeente als deze aansluit bij de identiteit van de gemeente en daarmee versterkt.

De basisstappen in de eerste fase van een gebiedsontwikkeling zijn:

1. gedeelde visie van stake-holders en betrokken partijen
2. positionering met duidelijke focus
3. gezamenlijk zoeken naar identiteit
4. ontwikkelen visuele merkconcept

Het visuele merkconcept is namelijk het basisuitgangspunt voor het kunnen maken van bewuste keuzes in het gebiedsontwikkeltraject. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van product-marktcombinaties en het opstellen van een communicatiestrategie.

Een gezamenlijke aanpak van dit proces en ook daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan is de sleutel tot succes.

Stap 1: Gedeelde visie van stake-holders en betrokken partijen
De gedeelde visie biedt samen met de business case een helder kader en trekt pioniers aan. De ambities en doelen geven zicht op mogelijke keuzes, hun gevolgen en onderlinge samenhang zodat weloverwogen keuzes in het verdere traject kunnen worden gemaakt.

Stap 2: Positionering met duidelijke focus
Een onderscheidend vermogen wordt verkregen door keuzes te maken uit de kansen en mogelijkheden die het gebied heeft ten opzichte van concurrerende gebieden en mogelijk in aansluiting op ambities uit de visie.

Stap 3: Gezamenlijk zoeken naar identiteit
Elk gebied heeft een geheel eigen karakter dat deels wordt gevoed door haar historie. Welke doelgroepen worden benoemd en welke merkwaarden worden uiteindelijk gekozen?

Stap 4: Ontwikkelen visuele merkconcept
De resultaten uit de eerste drie stappen vormen de basis van de briefing voor de ontwikkeling van het visuele merkconcept. Vervolgens wordt een vormgeefbureau geselecteerd waarmee op basis van de briefing afspraken worden gemaakt en kan de visuele ontwikkeling van het merkconcept beginnen.
Het visuele merkconcept verbeeldt de stip op de horizon en kan gedurende het ontwikkeltraject meegroeien met de tijd en de fase waarin het gebied zich bevind.

Een volgende sleutel tot succes is een zo minimaal mogelijk verschil tussen de gebiedsidentiteit en de beleving van deze identiteit.

Almere centrum.

Zollverein en de entree naar het museum, ontworpen door Rem Koolhaas.

Aanleg tweede Maasvlakte.