Louise de Blécourt   Created with Sketch.  louise@blecourtdesignmanagement.nl   Created with Sketch.   +31 620 199 639

[unex_ce_button id="content_f31sxbazn,column_content_kwunz1900" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="24px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#ff7800" button_padding="0" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#000000" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#ff7800" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://blecourtdesignmanagement.nl/nl/designmanagement/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Designmanagement[/ce_button]

Piket Kunstprijzen

De Stichting mr F.H. Piket heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van het artistieke klimaat in Den Haag, met name op het gebied van schilderkunst, dans en toneel. Om dit doel te bereiken looft de stichting ieder jaar prijzen uit aan drie veelbelovende jonge professionele kunstenaars (niet ouder dan dertig jaar) die op elk van deze gebieden actief zijn. Met de statuten als uitgangspunt heeft Louise het concept voor de Piket Kunstprijzen ontwikkeld om vervolgens dit merk op te bouwen en in de markt te zetten. Leveranciers zijn geselecteerde en een huisstijl is ontwikkeld en geïmplementeerd. Diverse uitingen kunnen daardoor gemakkelijk worden ingezet.

Stichting mr F.H. Piket
Frederik Hendrik Piket was een groot kunstliefhebber. Hij was een bekende figuur in de Haagse kunstwereld en was lange tijd kunstlievend lid van Pulchri Studio. Zijn grote kunstverzameling die hij aanlegde bestond uit grafisch werk, schilderkunst en beeldhouwkunst, ook van jonge kunstenaars. Hij had altijd een open oog en een stimulerende invloed op jong talent.

Frederik Hendrik Piket is geboren in 1927 te Den Haag. Hij heeft aanvankelijk theologie gestudeerd, maar heeft zich al snel gericht op Nederlands Recht. Na zijn opleiding in 1952 te hebben afgerond, heeft Piket dertig jaar gewerkt als advocaat procureur in Den Haag. Van 1982 tot 1997 was hij kantonrechter in Schiedam.

Piket Kunstprijzen
Bij de Piket Kunstprijzen draait het om kwaliteit, onderscheid en potentie van jonge professionele kunstenaars. Centrum van de creatieve ontwikkelingen van deze jonge professionele kunstenaars is de regio Den Haag. De Piket Kunstprijzen zijn ter ondersteuning en stimulering van jonge professionele kunstenaars (niet ouder dan dertig jaar) die in Den Haag tot ontplooiing komen of een onderscheidende bijdrage hebben geleverd aan het artistieke klimaat in de regio Den Haag.

Kunstenaars van deze jonge leeftijd hebben het meeste baat bij erkenning van professionals die in hetzelfde vakgebied hun sporen hebben verdiend. Daarom is gekozen een vakjury samen te stellen. Doordat de grenzen tussen kunstdisciplines steeds meer vervagen (worden minder strikt) is de juryvergadering het beslissende orgaan. Hiermee wordt tevens koker-visie binnen een discipline voorkomen en wordt een afgewogen keus geborgd.

De jury stelt jaarlijks per discipline drie genomineerden vast. Deze genomineerden zullen tijdens de periode van bekendmaking (september) tot aan de prijsuitreiking (november) een aantal middelen ter beschikking worden gesteld en wordt gestreefd hen zoveel mogelijk onder de aandacht van publiek te brengen.

Gedurende het jaar worden alle genomineerden van alle jaren in hun vakbeoefening gevolgd en plaatsen wij regelmatig berichten over hen en komen hun activiteiten die zijn te bezoeken in de agenda op de website.

Piket had geen verlangen om rijk te worden van zijn verzameling, die na zijn overlijden in maart 2011 werd geveild. Het was hem om het steunen van de kunsten te doen. Met kunstenaars was Piket op zijn best: spontaan, beminnelijk en open. Zo gesoigneerd als zijn uiterlijke voorkomen was, zo direct was hij in zijn uitspraken.

De prijzen die vanaf november 2014 elk jaar in zijn naam worden uitgereikt vormen voor hem de gedroomde nalatenschap: ze stimuleren jonge kunstenaars op persoonlijke wijze en zullen van blijvende betekenis zijn voor het culturele klimaat in zijn woonplaats.

Inhoud van de prijzen
Een Piket Kunstprijs bestaat uit meerdere onderdelen. De winnaars ontvangen een geldbedrag van 8.000 euro per persoon. In het geval een kunstenaarscollectief bekroond wordt, dient dit bedrag gelijkelijk over de leden verdeeld te worden. Het prijzengeld is naar eigen inzicht te besteden, al moedigt de Stichting mr F.H.Piket uitgaven die de vakbeoefening ten goede komen van harte aan. In het juryrapport dat aan elke winnaar overhandigd wordt, licht de vakjury haar keuze toe.

Van alle genomineerden wordt een professionele profielfoto gemaakt en een profielfilmpje die zij zelf mogen gebruiken en die voor publiciteit worden ingezet. Alle genomineerden van alle jaren blijven wij volgen en hun activiteiten (voor zover bij ons bekend) worden in de agenda op de website www.piketkunstprijzen.nl opgenomen.

Daarnaast krijgt de winnaar een speciaal voor de Piket Kunstprijzen ontworpen kunstwerk. Het bestuur van de Stichting mr F. H. Piket bepaalt jaarlijks welke kunstenaar dat gaat doen. Voor het jaar 2014 was dat Vittorio Roerade, voor 2015 Pepijn van den Nieuwendijk, voor 2016 Anneke Schat en voor 2017 is de keuze gevallen op Florentijn Hofman. Ca. 4 tot 6 maanden na de prijsuitreiking ontmoeten winnaar en jury elkaar voor een klankbordgesprek. De winnaar krijgt hier de kans om de jury vragen voor te leggen over het verdere verloop van zijn of haar loopbaan. De juryleden adviseren, stimuleren en stellen waar dit passend is contacten uit hun eigen netwerk ter beschikking.

Het vierde onderdeel van de Piket Kunstprijzen is de Piket Juryprijs. De jury beloont hiermee een persoon vanwege zijn of haar activiteiten op cultureel gebied in de Haagse regio, met name als deze gericht zijn op of ten gunste komen van jonge kunstenaars. De winnaar ontvangt een kunstwerk en een oorkonde. De jury is niet verplicht om elk jaar een Juryprijs uit te reiken, maar doet dat wanneer zij meent een geschikte kandidaat te hebben gevonden.

 

 

Introductie Piket Kunstprijzen met Engelse ondertiteling.

Uitnodigingen en programma's.

Boekjes die zijn uitgebracht over de Piket Kunstprijzen.