Louise de Blécourt   Created with Sketch.  louise@blecourtdesignmanagement.nl   Created with Sketch.   +31 620 199 639

[unex_ce_button id="content_f31sxbazn,column_content_kwunz1900" button_text_color="#ffffff" button_font="regular" button_font_size="24px" button_width="auto" button_alignment="left" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#ff7800" button_padding="0" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#000000" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#ff7800" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://blecourtdesignmanagement.nl/nl/cultureel-ondernemen/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Cultureel ondernemen[/ce_button]

Port Center Planning

Wanneer havens substantieel groeien wordt de relatie tussen havens en de inwoners van deze havensteden relevanter. Vaak evolueren havens zonder de waardering en acceptatie van inwoners van desteden en omliggende regio. Om hun goedkeuring te krijgen is begrip nodig over het belang en de uitdagingen van een haven. Port Centers kunnen een belangrijke rol spelen in de balans van de relatie tussen de stad, haar inwoners en de havens.

Vanuit dit perspectief zijn Port Centers een belangrijke tool die ontwikkelingen van havensteden stimuleert en ondersteunt. StigΔ, een internationaal erkend concept ontwikkelaar voor havens en havensteden koos voor de samenwerking met Projectburo Meeter en BlécourtDesignManagement. Zo kwam het product Port Center Planning tot stand.

Projectburo Meeter en BlécourtDesignManagement zijn adviesbureaus, gespecialiseerd in het ontwikkelen en managen van culturele- en tentoonstellingsprojecten. Zij hebben een lange ervaring in hun expertise en hebben gewerkt voor opdrachtgevers zoals overheden, musea, bezoekerscentra en ook instellingen en bedrijven in de educatieve, culturele en de vrij tijds sector.

Port Centers analyseren
Door het analyseren van bestaande Port Centers kan het volgende worden waargenomen:
- In veel gevallen start een stakeholder zelf een Port Center, waarbij andere essentiële stakeholders worden buitengesloten. Een integrale aanpak is nodig die de belangen van alle betrokken stakeholders borgt.
Cruciaal: bij het betrekken van alle relevante stakeholders wordt een evenwichtig Port Center gecreëerd dat niet alleen de ontwikkeling van de haven, maar ook de relatie met de stad, haar inwoners en de haven ten goede komst.

Een duidelijke visie en uitgangspunten zal  leiden tot een duidelijke inhoudelijke structuur. Zonder dit kunnen tentoonstellingen verworden tot een verzameling thema's die naar stakeholders refereren in plaats van de missie van de havenstad en haar doelgroepen. 

- Terwijl Port Centers een brede doelgroep willen trekken of meerdere doelgroepen zijn de meeste bezoekers over het algemeen families. Andere doelgroepen die minder betrokken zijn en minder bedient worden komen ook in mindere mate.

- In het algemeen hebben Port Centers goede individuele display's; vaak interactief en die verdiepende content bieden Toch kan er verbeterd worden in de samenhang van content tussen individuele display's om een meer samenhangend verhaal te creeëren.

- Dialoog of discussie met de bezoeker bestaat bijna nergens, terwijl dit soort interactie juist veel baat heeft voor het effect van het Port Center.

- Vaak wordt het ontwerp van de tentoonstelling in een Port Center niet of nauwelijks ondersteunt door de communicatie van de content. Een goed en passend ontwerp, in zowel het geheel als individuele display's, kunnen de content sterk ondersteunen en daardoor bijdragen aan een goede communicatie. Dit geldt ook voor het gebouw van een Port Center.

- Port Centers hebben goede mogelijkheden om hun verhaal te vertellen, waarbij wordt gefocued op de relatie tussen haven, stad en haar inwoners vanuit een historische context en de succesverhalen uit het verleden. Historisch bewijs in de vorm van objecten en archiefmateriaal, zoals archeologishe artefacten die gevonden worden tijdens constructie van de haven, tonen hoe deze relatie zicht gedurende de decenia heeft ontwikkled.

Conclusie
Port Centers zijn een effectief medium om een grote doelgroepen te bereiken, echter: 

- alle stakeholders moeten zijn betrokken om een Portcenter tot een succes te maken.  Het project dient daarom niet gemanaged te worden door een enkele stakeholder een een paar stakeholders; 

- Een Port Center heeft een gedegen en gestructureerde planning van het ontwikkelproces nodig, zéker in de opstartfase;

- Een Port Center heeft focus nodig, vooral betreffende visie, doelen en doelgroepen. Dit geldt ook voor content en ontwerp.

Kortom, een gestructureerde planning met duidelijke uitgangspunten is nodig en ook de ontwikkeling van een effectief concept voordat een Port Center kan worden opgericht. Op deze manier kunnen Port Centers worden ontwikkeld die hun doelen  en doelgroepen bereiken en die de investering valideren.

Een Port Center Plannen
Om grip te houden op de voortgang en om mogelijkheden te creeëren voor alle stakeholders in te grijpen en bij te sturen wanneer nodig dient het werk in fases te worden verdeeld (Prince2 methode). Zodoende kunnen kosten worden gemonitord en neemt de efficiëntie van het project toe.

Voor Port Center Planning ontwikkelden Projectburo Meeter en BlécourtDesignManagement, in samenwerking met StigΔ, een duidelijk stappenplan dat op een transparante wijze door het proces leidt. Dit betreft de volgende fases: 

1 Initiatieffase 
Gedurende de initiatieffase worden de uitgangspunten van het project gedefinieeërd. Dit omvat de stakeholders, een visie en missie, doelen en doelgroepen. Ook de projectorganisatie wordt opgezet voor de verdere ontwikkeling van het Port Center evenals een inschatting van de kosten in de volgende fases. 

2 Produkten en diensten 
De producten en diensten, die nodig zijn om de missie, doelen en doelgroepen te bereiken, worden vastgesteld. Van de producten en diensten worden de content (storyline) en ontwerpconcept beschreven en, indien nodig, wordt een locatieonderzoek gedaan.

In deze context is het belangrijk op te merken dat in onze visie een Port Center niet noodzakelijkerwijs de vorm van een tentoonstelling in een gebouw hoeft te zijn. Het kan verschillende vormen hebben, variërend van een educatief programma tot een wanderling door de haven en stad met presentaties op locatie of via mobiele apps of zelfs via brillen waarin een film kan worden geprojecteerd. De uiteindelijke vorm hangt af van visie, doelgroepen en doelen.

De vertaalslag van uitgangspunten in een geschikte locatie, content en passend en effectief ontwerp is essentieel. Vaak is dit zo mager gedaan dat oorspronkelijke uitgangspunten onder druk staan.

3 Benodigde capaciteit
Op basis van de resultaten van fase 1 en 2 wordt de benodigde exploitatie capaciteit van het centrum opgesteld. Dit betreft (aanpassingen aan) het gebouw, de samenstelling van de organisatie (staf), de organisatiestructuur, de investeringskosten en een inschatting van kosten en baten ten behoeve van de jaarlijkse exploitatie resutlaten. Zeker de jaarlijkse exploitatie resultaten zijn belangrijk om te zien of een duurzame exploitatie haalbaar is. Om in een project te investeren moeten stakeholders zicht hebben op hoe.

4 Design 
In deze fase worden het ontwerp en concepten van het gebouw, producten en diensten verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp.

5 Constructie
Tijdens deze fase wordt het Port Center gerealiseerd. 

Dienst Port Center Planning 
Wij coachen en ondersteunen de directeur(en) of het samengestelde projectteam door de stappen van dit proces. In het algemeen zijn de eerste drie fases het meest cruciaal.

Kijk ook op StigΔ en Projectburo Meeter.

Hier kunt u de PDF downloaden van de brochure Port Center Planning.

 

Haven en stad.

Interactieve display waarbij zelf geselecteerde informatie kan worden toegevoegd aan een mobiele telefoon.

Virtueel door de havens navigeren.

Interactieve display.